Ženská obřízka: Co o ní skutečně potřebujete vědět pro své zdraví

Ženská Obřízka

Co je ženská obřízka?

Ženská obřízka, také nazývaná ženská genitální mutilace (FGM), je tradiční praktika, při které jsou části vnějších pohlavních orgánů ženy odstraněny nebo poškozeny. Tato procedura je často prováděna bez lékařského dohledu a zahrnuje různé stupně zákroku, od mírných až po extrémně brutální formy. Ženská obřízka není jen zdravotním rizikem pro postižené ženy, ale také porušuje jejich lidská práva a integritu. Je důležité si uvědomit, že tato praxe nemá žádné vědecky zdůvodněné benefity pro zdraví a je považována za formu násilí páchanou na ženách.

Typy ženské obřízky.

Existuje několik typů ženské obřízky, které se liší podle zeměpisné oblasti a etnické skupiny. Nejčastěji se rozlišují čtyři hlavní typy:

1. Typ I (klitoridektomie): Odstranění části nebo všech částí klitorisu.

2. Typ II (excize): Odstranění části nebo všech vnějších genitálií (klitorisu, malých a velkých stydkých pysků).

3. Typ III (infibulace): Zúžení vaginálního otvoru odstraněním části nebo všech vnějších genitálií a následným sešitím kůže.

4. Ostatní: Kombinace předchozích typů nebo jiné formy úprav genitálií. Každý z těchto typů může mít různé stupně závažnosti a komplikací pro postiženou ženu.

Důvody pro provádění ženské obřízky.

Důvody pro provádění ženské obřízky mohou být různé a odlišují se v závislosti na kulturních, náboženských nebo tradičních praktikách. Mezi hlavní důvody patří uvádění do společnosti, zachování čistoty či prevence sexuality. Některé komunity věří, že obřízka je nezbytným rituálem pro dívky, aby byly považovány za plnohodnotné členky společnosti. Dalším důvodem může být tradice a respekt k předkům, které udržuje danou praxi naživu po generace. Je důležité si uvědomit, že tyto důvody jsou spojeny s konkrétními kulturami a není možné je zobecnit pro všechny případy ženské obřízky.

Zdravotní a psychologické důsledky ženské obřízky.

Zdravotní a psychologické důsledky ženské obřízky mohou být závažné. Fyzické následky zahrnují bolest při močení, infekce močových cest, problémy s menstruací či poruchy sexuálního života. Obřízka může vést k dlouhodobým komplikacím jako neplodnost, chronické bolesti nebo dokonce úmrtí. Z psychologického hlediska může mít obřízka negativní dopad na duševní zdraví ženy v podobě deprese, úzkosti či posttraumatické stresové poruchy. Je důležité poskytovat podporu a odbornou pomoc postiženým ženám pro zvládání těchto obtížných situací.

Legislativa a boj proti ženské obřízce.

Legislativa a boj proti ženské obřízce zahrnuje mezinárodní úsilí o zakázání této praktiky. V roce 2012 OSN vyzvala k okamžitému zastavení ženské obřízky, označila ji za porušování lidských práv a zdůraznila potřebu legislativních opatření. V některých zemích, jako je například Keňa nebo Somálsko, byly přijaty zákony zakazující tuto praktiku. V Evropě je ženská obřízka trestným činem v mnoha státech včetně České republiky. Boj proti této praxi zahrnuje osvětu, právní kroky a podporu postižených žen. Je důležité pokračovat v prosazování zákazů a posilovat prevenci ženské obřízky prostřednictvím informovanosti a podpory komunit.

Podpora postižených žen a prevence ženské obřízky.

Podpora postižených žen a prevence ženské obřízky jsou klíčové prvky v boji proti této praktice. Organizace jako například Světová zdravotnická organizace (WHO) a nevládní organizace jako Amnesty International poskytují podporu a pomoc postiženým ženám, které utrpěly následky ženské obřízky. Důležitou roli hraje také osvěta veřejnosti o škodlivosti tohoto zvyku a informování o právech žen na své tělesné integritě. Prevence spočívá v posilování vzdělání dívek a jejich rodin, aby byly schopny odolat tlaku komunity nebo rodiny k provedení obřízky. Je důležité podporovat změnu postojů a tradic, které podporují tuto praxi, a prosazovat dodržování lidských práv žen na celém světě.

Publikováno: 23. 05. 2024

Kategorie: Zdraví

Autor: Adéla Kohoutová

Tagy: ženská obřízka | chirurgický zákrok