seznam významných německých osobností

Německé Osobnosti

Německé osobnosti, které ovlivnily svět: Seznam významných tvůrců, myslitelů a umělců prozkoumáváme jejich dědictví

Johann Wolfgang von Goethe Johann Wolfgang von Goethe byl jedním z nejvýznamnějších německých spisovatelů, básníků a vědců 18. a 19. století. Narodil se v roce 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem a proslavil se svými díly jako Faust, Wilhelm Meisterovy učňovské léta nebo Utrpení mladého Werthera. Jeho literární tvorba ovlivnila...