lék proti bolesti a horečce v podobě čípků pro děti