aorta

Aorta

Aorta: Klíč k zdravému srdci

Co je aorta? Aorta je hlavní a největší tepna v lidském těle. Vychází z levé srdeční komory a vede okysličenou krev do celého organismu s výjimkou plic. Má průměr asi jako palec dospělého člověka a je rozdělena do několika částí: vzestupná aorta, aortální oblouk a sestupná aorta. Vzestupná aorta vede krev směrem...